OK
Spnicehome
title-leftSLUDGE SCREW PRESS پرس های حلزونی جهت آبگیری لجن title-right
bg-corner
 


عملکرد

ابتدا به لجن در مخزن اختلاط محلول پلیمر اضافه تا لخته و فلاک ایجاد شود سپس لجن وارد پرس حلزونی می گردد و توسط حلزونی بالابربه   درام خروجی هدایت و در بین راه بین صفحات داخل اسکرو با امکان تنظیم فشار آبگیری می شود. مقدار غلظت جامدات در خروجی با توجه به نوع لجن به 18 تا 25 درصد می رسد.
آب جداشده نیز از توری درام تخلیه و توری دستگاه به وسیله موتور 0.09 کیلوواتی  در هر 15 دقیقه  60ثانیه شستشو تا توری بسته نشود.اسکرو پرس ها در پنجسایزمختلف به شرح جدول زیر با قطرهای مختلف درام عرضه می گردند.
مصرف انرژی الکتریکی این پرسها کم و هزینه لوازم یدکی مصرفی نیز ناچیز می باشد، مصرف پلی الکترولیت نیز مشابه باسایر سیستمها مانند پرسهای نواری و بسیار کمتر از دکانترها می باشد.


بیشتر بخوانیم : نوار آبگیریبیشتر بخوانیم : بیوفیلتر


اعداد جدول حدودی و جهت اطلاعات اولیه می باشد و مقادیر دقیقتر با توجه به نوع لجن توسط سازنده اعلام خواهد شددرام چند مرحله ای به منظور تخلیه آب به کار می رود و با سیستم موتوری شستشو و تمام سطح
درام در مدت 60 ثانیه در هر 15 دقیقه شستشو می دهدو مصرف آب شستشو در نتیجه زیاد نمی شود

بیشتر بخوانیم : پلی الکترولیت

جدول اندازه هاجهت آبگیری لجن :

تصفیه خانه های فاضلاب شهری
تصفبیه خانه های آب شهری و صنعتی
واحدهای فرآوری ماهی
واحدهای تولید نوشیدنی و صنایع غذایی
کشتارگاهها
صنایع کاغذ
صنایع نفت و گاز
 
bg-corner