OK
Spnicehome
title-leftبیوفیلتر Bio Filter جهت حذف گازهای بد بو از هوا،تامین بیو مس title-right
bg-corner
 

شرکت مهرآذر ماشین با همکاری کمپانی Tholander آلمان و با استفاده از تجارب نصب قبلی مانند اجرا و نصب بیوفیلترهای تصفیه خانه فاضلاب جنوب تهران قادر به ساخت و تامین بیوفیلتر جهت حذف گازهای بد بو از هوا با فرآیند بیواکسیداسیون بوده و همچنین تامین Bio Mass از ضایعات جنگلی برای استفاده در Bio Filter  می باشد.
مراحل فرآیند:
1.    افزایش رطوبت هوا تا 95% در اسکرابر بدون نیاز به آبیاری Bio Mass ( میکروارگانیسم های مربوطه فقط در هوای مرطوب زنده می مانند.)
2.    توزیع همگن هوا درMass Bio  جهت بدست آوردن زمان ماند مناسب وجلوگیری از بوجود آمدن کانال های هوا.
3.    فرآیند بولوژیکی جهت تجزیه گازهای بد بو، که این فرآیند نیاز به مواد مغذی جهت تغذیه میکروارگانیسم ها ، رطوبت، PH مناسب و زمان ماند کافی دارد تا تمامی گازهای بد بو تجربه شوند.


 مزایای بیوفیلتر:

1.    روش کاملا طبیعی(بدون استفاده از مواد شیمیایی)
2.    قابل استفاده جهت صنایع مختلف
3.    تکنولوژی ایده آل جهت غلظت های متوسط گازهای بد بو تا غلظت 10 ppm ( در صورت استفاده هم زمان بیوفیلتر با Pre Scrubber سیستم Dosing سود کاستیک یا اسید سولفوریک، حذف گازهای اسید سولفوریکهیدروژن یا آمونیاک تا 50 ppm ممکن می باشد)
4.    حذف تمام گازهای بد بو با یک نوع Bio Filter
5.    هزینه سرمایه گذاری کم و هزینه بهره برداری ناچیز
6.    بهره برداری ساده و بدون نیاز به تعمیرات زیاد
7.    عمر طولانی Bio Mass ، حداقل 5 سال
 


bg-corner