OK
Spnicehome
title-leftفیلتراسیون غشایی title-right
bg-corner
 

فیلتراسیون غشایی

شرکت مهرآذر ماشین با واردات غشا از اروپا و چین قادر به مونتاژ  و ساخت سیستم های فیلتراسیون غشایی مانند بایوراکتورهای غشایی (جهت تصفیه فاضلاب) و سیستم های RO و UF(جهت تصفیه آب) می باشد
•    سیستم بیوراکتور غشایی Membrane Bio Reactor (MBR)
مزایای سیستم بیوراکتور غشایی:
1.    شفاف سازی  فاضلاب با BMR در فرآیند لجن فعال
2.    امکان بازیابی و استفاده مجدد از آب .
3.    کاهش TDS پساب تا نزدیک  صفر
4.    کاهش BOD5 به کمتر از  20mg/l
5.    افزایش مقدار MLSS و کاهش حجم راکتور بیولوژیکی
6.    بهره برداری سادهفرآیند تصفیه فاضلاب با MBR در ظرفیت های بالا شامل:       
1.    مخزن متعادل ساز
2.    آشغالگیر
3.    راکتور هوادهی بیولوژیکی
4.    Blower جهت هوادهی و فرآیند Cross Flow  بر روی غشا
5.    مخزن نصب MBR
6.    مخزن های مواد شیمیایی شستشو
7.    تغلیظ لجن
8.    آبگیری لجن

•    سیستم   Ultra Filter (UF)  
مزایای استفاده از سیستم UF:
1.    جداسازی تمام مواد معلق (TSS)
2.    کاهش و حذف استفاده از منعقد کننده ها
3.    رسیدن کدورت به نزدیک صفر
4.    حذف تمام باکتری ها
5.    حذف تمام جلبک ها و دیاتومه
6.    عمر طولانی- هزینه کم بهره برداری
7.    فضای کم مورد نیاز
8.    امکان استفاده از UF ثانویه یا تغلیظ کننده نواری جهت بالا بردن راندمان
          

  

                                                                                      فلورچات تصفیه آب                      سیستمUF  جهت تصفیه آب صنعتی


سیستم آب شیرین کن Reverse Osmosis(RO)

مزایای استفاده از سیستم RO:
1.    حذف TDS
2.    حذف سختی
3.    حذف نیتریت تا 95%
4.    حذف آهن- منگنز و فلزات سنگین
5.    امکان استفاده از RO ثانویه و اواپراتور جهت افزایش راندمان و نسبت مقدار آب خروجی به آب ورودی

bg-corner