OK
Spnicehome
title-leftمدیریت پسماند( شهری – صنعتی) title-right
bg-corner
 

مدیریت پسماند( شهری – صنعتی)

شرکت مهرآذرماشین با همکاری Umweltechnik Strabag آلمان که جز گروه Strabag  اتریش ( هفتمین پیمانکار بزرگ دنیا) ,  و همچنین کمپانی Atzwanger   ایتالیا  آماده اجرای پروژه های مدیریت انواع پسماند می باشد.
این شرکت قادر است انواع فرآیند های مکانیکی و بیولوژیکی در فرآیند تصفیه پسماند را به شرح ذیل انجام دهند:.
1.    جداسازی اجزا مختلف و سورتینگ  پسماند
2.    هضم بی هوازی و سیستم های بیو گاز
3.    سیستم های تولید کمپوست (کود آلی )
4.    فرآیندهای تولید سوخت  آلی (RDF)
5.    فرآیندهای  بازیابی خاکستر حاصل از سوزاندن پسماندها
6.    فرآیندهای تثبیت و خشک کردن بیولوژیکی لجن و پسماند
"ما قادر به اجرای تمام پروژه به صورت EPC یا صرفا به صورت ارائه دهنده تکنولوژی و مهندسی می باشیم."
شرکت مهرآذرماشین قادر است خدمات خود را برای انواع پسماند به شرح ذیل ارائه نماید:
1.    پسماندهای بیولوژیک با جمع آوری همراه با جداسازی اجزا
2.    پسماندهای مخلوط شهری و خانگی
3.    پسماندهای تجاری
4.    پسماندهای غذایی
5.    پسماندهای صنعتی
6.    پسماندهای گیاهی
7.    لجن فاضلاب
در فرآیندهای مدیریت پسماند محصولات و انرژی به شرح زیر تولید می گردد:
1.    کمپوست( کود آلی)
2.    بیوگاز با امکان تولید انرژی حرارتی و الکتریکی به صورت همزمان (CHP)
3.    مواد اولیه از فرآیندهای بازیابی
4.    سوخت آلی
5.    تولید پسماندهای تصفیه و تثبیت شده آماده برای دفن و انتقال به Landfill

سیستم تولید کود گیاهی و کمپوست    Stabilization & Composting


فرایند بیولوژیکی هوازی  
کمپوست سازی با روشهای تونلی ، مخزنی غشایی و ردیفی غشایی
عدم انتشار بو و عدم انتقال بیماریها بوسیله پرندگان
امکان استفاده از بیوفیلتر جهت حذف کامل گازهای بد بو
حداقل تولید شیرابه
هزینه های سرمایه گذاری معقول و هزینه های عملیاتی کم         
امکان خوراک دهی از پسماند شهری ، لجن فاضلاب، ضایعات کشاورزی و جنگلی و ...
امکان استفاده از محصول بعنوان کود کشاورزی یا در کاربرد اصلاح خاک

فرآیند کمپوست سازی  به صورت کومه ای یا ردیفی با پوشش غشایی


bg-corner