OK
Spnicehome
title-leftهاضم تر لجن Wet Digestion title-right
bg-corner
   

•    مناسب برای لجن های فاضلاب، مدفوع دامی و ضایعات کشاورزی
•    راندمان بالا و تولید پیوسته بیوگاز
•    قابلیت استفاده در فرایندهای مزوفیلیک یا ترموفیلیک
•    دارای Draft Tube بدون نیاز به همزن های مکانیکی
•    اختلاط توسط بیوگاز در اطراف و با سیرکولاسیون در کف
•    امکان نصب Pulper  یا خردکن در ورودی
 
bg-corner